top of page

Wow! Experience Feedback  

Povratna informacija o zadovoljstvu dobivenom uslugom

Stav je ono što donosi razliku između osobe koja teži izvrsnosti od one koja teži samo da nešto "odradi" ili da "skine to sa svojih leđa".

Shodno tome, stav i orjentiranost izvrsnosti je ona kritična točka koja nekim kompanijama (čiji članovi tima njeguju orijentiranost izvrsnosti) donosi komparativnu prednost.

 

Wow! Experience Feedback je alat koji Vašoj organizaciji omogućava:

  • Sistematični pregled perspektive iz koje Vas gleda Vaš klijent - kako kupac/klijent vidi Vašu organizaciju i članove unutar nje.

    • Samo 5% klijenata dijeli svoje dojmove na licu mjesta. Uvođenjem alata za davanje povratne informacije (Wow! Experience feedback) otvarate mogućnost dopiranja do mišljenja ostalih 95% klijenata.

  • Kreiranje svijesti o tome što Vaši klijenti cijene tijekom poslovanja sa Vašom organizacijom, a tako i đto misle o tome koji segment biste trebali popraviti.

  • Dobivanje redovnih sistematičnih izvještaja; izvještaj daje dubinsku analizu pojedinog perioda te ocjena koju su klijenti dali Vašim članovima tima i efikasnosti Vaše organizacije.

  • Organiziranje treninga za Vaše članova tima u točno određenim segmentima koje su Vaši klijenti označili manjkavima.

  • Lansiranje promotivnih aktivnosti za osnaživanje lojalnosti Vaših klijenata, kreiranje dodatnog prometa/zarade kroz korištenje Wow! promotivnih koncepcija.

Implementacija ovog alata u Vašu organizaciju je besplatna !

Za detalje implementacije kliknite ovdje

bottom of page